Τι είναι ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία ;

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, και το ασυνείδητο περιεχόμενο της ψυχής

Η “ψυχοθεραπεία” είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία προσεγγίσεων στη θεραπεία. Μία τέτοια προσέγγιση είναι η ψυχοδυναμική θεραπεία, η οποία μελετά τις ψυχολογικές δυνάμεις που αποτελούν τη βάση για την ανθρώπινη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τα συναισθήματα, καθώς και πώς μπορούν να σχετίζονται με την εμπειρία της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Αυτή η θεωρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις δυναμικές σχέσεις ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο κίνητρο. Δηλώνει ότι η συμπεριφορά είναι το προϊόν των βασικών συγκρούσεων, των οποίων οι άνθρωποι συχνά έχουν λίγη επίγνωση. Η κύρια εστίαση της ψυχοδυναμικής θεραπείας είναι να αποκαλύψει το ασυνείδητο περιεχόμενο της ψυχής ενός πελάτη, προκειμένου να ανακουφίσει την ψυχική ένταση.

Βασικά Χαρακτηριστικά της Ψυχοδυναμικής Προσέγγισης

Η ψυχοδυναμική θεωρία δίνει έμφαση στη συστηματική μελέτη των ψυχολογικών δυνάμεων που αποτελούν τη βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις δυναμικές σχέσεις ανάμεσα στο συνειδητό κίνητρο και το ασυνείδητο κίνητρο. Στη θεραπεία της ψυχολογικής δυσφορίας, οι ψυχοδυναμικές θεραπείες στοχεύουν στην εσωτερική σύγκρουση του πελάτη, από όπου καταπιεσμένες συμπεριφορές και συναισθήματα εμφανίζονται στην συνείδηση του ασθενούς. Όλες οι ψυχοδυναμικές θεραπείες έχουν ένα βασικό σύνολο χαρακτηριστικών:

ψυχοθεραπεία

-Η έμφαση στις ασυνείδητες συγκρούσεις και η σχέση τους με την ανάπτυξη και την δυσλειτουργία.
-Η πεποίθηση ότι οι αμυντικοί μηχανισμοί είναι απαντήσεις που αναπτύσσονται προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσάρεστες συνέπειες της σύγκρουσης.
-Η πεποίθηση ότι η ψυχοπαθολογία αναπτύσσεται από την εμπειρία της πρώιμης παιδικής ηλικίας.
-Η ιδέα ότι οι αναπαραστάσεις εμπειριών βασίζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις.
-Η πεποίθηση ότι τα ζητήματα της ζωής και η δυναμική θα επανέλθουν στο πλαίσιο της σχέσης πελάτη-θεραπευτή ως μεταβίβαση και αντίμεταβίβαση.

-Η χρήση της ελεύθερης σύνδεσης ως βασικής μεθόδου για τη διερεύνηση εσωτερικών συγκρούσεων. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης συσχέτισης, οι θεραπευόμενοι καλούνται να αναφέρουν ότι, έρχεται στο μυαλό κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας, χωρίς να λογοκρίνουν τις σκέψεις τους.
-Η εστίαση στις ερμηνείες αμυντικών μηχανισμών (συχνά ασυνείδητες τεχνικές αντιμετώπισης που μειώνουν το άγχος που προκύπτει από μη αποδεκτές ή δυνητικά επιβλαβείς παρορμήσεις), μεταφορά (ένα φαινόμενο στο οποίο ένας ασθενής ανακατευθύνει ασυνείδητα τα συναισθήματά του στον θεραπευτή ή σε άλλο άτομο) και τα σημερινά συμπτώματα.

ψυχοθεραπεία

Στόχοι Ψυχοδυναμικής Θεραπείας

Οι κύριοι στόχοι της ψυχοδυναμικής θεραπείας είναι να (1) ενισχύσει την αυτογνωσία του πελάτη και (2) να ενισχύσει την κατανόηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων του πελάτη σε σχέση με τις προηγούμενες εμπειρίες του, ειδικά τις εμπειρίες του ως παιδί (Haggerty, 2016). Αυτό επιτυγχάνεται από τον θεραπευτή που καθοδηγεί τον πελάτη μέσω της εξέτασης ανεπίλυτων συγκρούσεων και σημαντικών γεγονότων από το παρελθόν του πελάτη. Η υπόθεση στην ψυχοδυναμική θεραπεία είναι ότι τα χρόνια προβλήματα έχουν τις ρίζες τους στο ασυνείδητο μυαλό και πρέπει να έρθουν στο φως για να συμβεί κάθαρση . Έτσι, ο πελάτης πρέπει να έχει την αυτογνωσία για να ανακαλύψει αυτά τα ασυνείδητα πρότυπα σκέψης. Να αποκτήσει κατανόηση για το πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα πρότυπα για να τα αντιμετωπίσει.

Ο ρόλος του Ψυχοδυναμικού Θεραπευτή

Ο θεραπευτής παίζει αυτόν τον ρόλο, ενθαρρύνοντας τον πελάτη να μιλήσει για τα συναισθήματα που αισθάνεται και τον βοηθά να εντοπίσει επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του. Ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους του θεραπευτή είναι να διερευνήσει το παρελθόν του πελάτη. Η συζήτηση για τις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας και της πρώιμης ζωής του πελάτη. Πιθανότατα θα καταλάβει μεγάλο μέρος των ψυχοδυναμικών συνεδριών, καθώς αυτή η μορφή θεραπείας προϋποθέτει ότι αυτές οι εμπειρίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα τρέχοντα θέματα του πελάτη.

Ο θεραπευτής παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης αλληλεπιδρά στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης και προσθέτει τη δική του εικόνα για τις συνήθειες σχέσεων του πελάτη. Η ψυχοδυναμική θεωρία υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο πελάτης στη σχέση με τον θεραπευτή αντικατοπτρίζει συνήθως πώς ενεργούν σε άλλες σχέσεις, όπως με έναν γονέα ή άλλο σημαντικό ενήλικα από την παιδική τους ηλικία (WebMD, 2014). Σε γενικές γραμμές, ο ρόλος του θεραπευτή είναι να βοηθήσει τον πελάτη να συνδέσει τις κουκίδες μεταξύ των προηγούμενων εμπειριών και των τρεχόντων προβλημάτων τους και να αξιοποιήσει τους εσωτερικούς πόρους του για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.

Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία με τη χρήση της τέχνης

Αυτή η μη παραδοσιακή μορφή ψυχοδυναμικής θεραπείας περιλαμβάνει την έκφραση συναισθημάτων και ασυνείδητων μηχανισμών,  μέσω της τέχνης. Όπως και άλλοι τύποι ψυχοδυναμικής θεραπείας, αυτή η θεραπεία είναι μη κατευθυντική και μη δομημένη, επιτρέποντας στον πελάτη να ηγηθεί της συνεδρίας. Δεν απαιτεί κανένα καλλιτεχνικό ταλέντο ή ικανότητα, μόνο ότι οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν την τέχνη για να εκφραστούν. Οι πελάτες μπορούν να παρουσιάσουν συγκεκριμένα κομμάτια και να μιλήσουν για τα συναισθήματα που τους προκαλούν. Να τα συνδέσουν με γεγονότα από την παιδική ηλικία ή να συζητήσουν το νόημα που βρίσκουν σε αυτά.  Μέσω της τέχνης, ο θεραπευτής και ο πελάτης, μπορούν να δημιουργήσουν μια κατανόηση και να σχηματίσουν έναν σημαντικό δεσμό. Μπορεί να διαπιστώσουν ότι η τέχνη είναι καλύτερη μέθοδος βαθιάς επικοινωνίας από το να μιλούν.

Αυτός ο τύπος θεραπείας μπορεί να είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για όσους είναι ντροπαλοί ή με άλλο τρόπο δυσκολεύονται να μιλήσουν. Καθώς και πελάτες που αντιμετωπίζουν άγχος ή φόβο, η τέχνη θα τους  βοηθήσει να ηρεμήσουν.

Λίγα λόγια για μένα :

Ψυχοθεραπεία Online Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Γεια σας  είμαι  η Τζέσικα Μαργαρίτη ψυχοθεραπεύτρια με Jugian προσανατολισμό. Εξειδικεύομαι στην Κλινική Εκφραστική Θεραπεία μεσώ Τεχνών (Expressive Art Therapy) που συνδυάζει την αναλυτική ψυχολογία του βάθους του Carl Jung με την Gestalt. Μου αρέσει πολύ να δουλεύω με τους ανθρώπους μέσα από το δημιουργικό  παιχνίδι , τις μινιατούρες  και τη μέθοδο Jugian Sandplay. Έχω εκπαιδευτεί στην προσωποκεντρική και τη βιωματική μέθοδος Focusing. Οπως και στην Συστημική Αναπαράσταση του Bert Hellinger.

Το 2008  ίδρυσα το Κέντρο Έντεχνης Δράσης  που μέχρι και σήμερα είναι ένας χώρος, πνευματικότητας, τέχνης και ψυχοθεραπείας. Στις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία ατομικά δια ζώσεις άλλα και εξ αποστάσεως (online). Διοργανώνουμε πρωτοποριακά ομαδικά σεμινάρια και κλειστές ομάδες ψυχοθεραπείας.
Στις αγαπημένες μου διοργανώσεις είναι οι  Εναλλακτικές διακοπές μέσω τεχνών.
Από την πολυετή εξερεύνηση μου στο χώρο τον Εναλλακτικών Θεραπειών ξεχώρισα τη Σαμάνικη Διδασκαλία και συνέθεσα  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Shamanic Practitioner Training με πιστοποίηση από τον διεθνή οργανισμό, International Practitiners of Holistic Mendicine IPHM.

Κοινοποιήστε το Άρθρο

Προσέχεις Εκδηλώσεις

Σχετικά Άρθρα

Έντεχνη δράση σεμινάριο ψυχοθεραπείας

Συστημική Αναπαράσταση: Συνέντευξη της Τζέσικα Μαργαρίτη

Τι ορίζετε ως σύστημα, τι είναι η συστημική αναπαράσταση; Η ‘ψυχοθεραπευτική’ αυτή μέθοδος του Bert Hellinger βασίζεται στη θεωρία πως όλα όσα βρίσκονται στους εκδηλωμένους κόσμους ανήκουν σε ένα σύστημα,

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Ψυχοσωματική διαταραχή

Τι είναι μια Ψυχοσωματική Διαταραχή; Ο όρος «ψυχοσωματική διαταραχή» χρησιμοποιείται κυρίως για να δηλώσει «μια σωματική ασθένεια που εκτιμάτε ότι προκαλείται ή επιδεινώνεται από ψυχικούς παράγοντες». Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Τι είναι το ψυχολογικό τραύμα και πως μας επηρεάζει;

Τι είναι το Ψυχολογικό Τραύμα; Ως ψυχολογικό τραύμα μπορεί να οριστεί μια ψυχολογική, συναισθηματική αντίδραση σε ένα δυσάρεστο γεγονός ή εμπειρία που μας προκάλεσε βαθύ πόνο. Ορισμένα γεγονότα που μπορούν

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Ψυχοθεραπεία Σε Ομάδες

Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία και πως λειτουργεί ; Η ομαδική Ψυχοθεραπεία, είναι μια πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική διαδικασία. Μπορεί, να φαντάζει αρχικά δύσκολο, ότι μέσα στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας

Διαβάστε το άρθρο »