“Το Ασυνείδητο” Η έννοια του ασυνείδητου σύμφωνα το Carl Jung

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Το ασυνείδητο … είναι η πηγή των ενστικτωδών δυνάμεων της ψυχής και των μορφών ή κατηγοριών που τις ρυθμίζουν, δηλαδή των αρχέτυπων .

Η έννοια του ασυνείδητου σύμφωνα το Carl Jung

Η έννοια του ασυνείδητου είναι μια αποκλειστικά ψυχολογική έννοια και όχι μια φιλοσοφική έννοια μεταφυσικής φύσης. Το ασυνείδητο είναι μια ψυχολογική έννοια, η οποία καλύπτει όλα τα ψυχικά περιεχόμενα ή τις διαδικασίες που δεν συνειδητοποιούμε, δηλαδή δεν σχετίζονται με το εγώ με κανέναν τρόπο.

Το ασυνείδητο είναι τόσο απέραντο όσο και ανεξάντλητο. Δεν είναι απλά το άγνωστο αποθετήριο ασυνειδητών σκέψεων και συναισθημάτων που έχουν κατασταλεί, αλλά περιλαμβάνει και περιεχόμενα που είναι ή θα γίνουν συνειδητά.

Τι ορίζουμε ως ασυνείδητο:

Μπορούμε να πούμε ότι το ασυνείδητο απεικονίζει μια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση υποθέσεων, δηλαδή:

  • Όλα όσα, γνωρίζουμε, αλλά για τα οποία δεν σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή.
  • Όλα όσα, μας ήταν κάποτε συνειδητά, αλλά έχουμε ξεχάσει τώρα.
  • Όλα όσα, γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις μας, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν από το συνειδητό μυαλό μας.
  • Όλα όσα, ακούσια και χωρίς να την προσοχή μας, νιώθουμε, σκεφτόμαστε, θυμόμαστε, θέλουμε και κάνουμε.
  • Όλα τα μελλοντικά πράγματα που διαμορφώνονται μέσα μας και θα έρθουν κάποια στιγμή στη συνείδηση μας.

Όλα αυτά είναι το περιεχόμενο του ασυνείδητου. Το ασυνείδητο περιέχει επίσης «ψυχοειδείς» λειτουργίες που δεν είμαστε ικανοί να συνειδητοποιήσουμε και για τις οποίες έχουμε μόνο έμμεση γνώση, όπως η σχέση μεταξύ ύλης και πνεύματος.

Ποια είναι η λειτουργία του ασυνείδητου

Ο Jung απέδωσε στο ασυνείδητο μια δημιουργική λειτουργία, δεδομένου ότι παρουσιάζει στη συνείδηση τα περιεχόμενα που είναι απαραίτητα για την ψυχολογική υγεία. Ωστόσο,δεν είναι ανώτερο από τη συνείδηση. Τα μηνύματά του (στα όνειρα, στην τέχνη κ.λπ.) πρέπει πάντα να επεξεργάζεται το εγώ.

Το ασυνείδητο είναι άχρηστο χωρίς το ανθρώπινο μυαλό. Επιδιώκει πάντοτε τους συλλογικούς σκοπούς και ποτέ τον δικό μας προορισμό.

Η συνείδηση θα πρέπει να υπερασπίζεται τον λόγο της και να προστατεύει τον εαυτό της από τη χαοτική ζωή του ασυνείδητου. Θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να βρει τον δρόμο του, αυτό σημαίνει ανοιχτή σύγκρουση και ανοιχτή συνεργασία ταυτόχρονα.

Πως γίνετε αντιληπτό το ασυνείδητο

Κάθε φορά που το ασυνείδητο γίνεται υπερδραστήριο, έρχεται στο φως με  συμπτώματα που παραλύουν τη συνειδητή δράση. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί όταν παραβλέπονται ή καταστέλονται ασυνείδητοι παράγοντες.

Οι απαιτήσεις του ασυνείδητου στη συνέχεια πιέζουν τον εαυτό, με επιμονή στην συνείδηση και επιφέρουν μια καταστροφική διάσπαση που εμφανίζεται με δύο τρόπους: είτε το υποκείμενο δεν ξέρει πλέον τι πραγματικά θέλει και τίποτα δεν τον ενδιαφέρει, ή θέλει πάρα πολλά ταυτόχρονα και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα, αλλά σε ανούσια πράγματα.

Πως μπορούμε να επωφεληθούμε;

Σε γενικές γραμμές, η αντισταθμιστική στάση του ασυνείδητου εργάζεται για τη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας.

Οι ασυνείδητες διαδικασίες που αντισταθμίζουν το συνειδητό εγώ περιέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την αυτορρύθμιση της ψυχής, ως συνόλου. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτά δεν είναι τα συνειδητά αναγνωρισμένα προσωπικά κίνητρα. Εμφανίζονται στα όνειρα ή στις έννοιες καθημερινών καταστάσεων που έχουμε παραβλέψει ή τα συμπεράσματα που δεν καταφέραμε να επιτύχουμε.

Όσον αφορά την τυπολογία, το ασυνείδητο εκδηλώνεται μέσω της αντίθετης στάσης και των λιγότερο ανεπτυγμένων λειτουργιών. Στο εξωστρεφές άτομο, το ασυνείδητο έχει έναν υποκειμενικό χρωματισμό και μια εγωκεντρική προκατάληψη. Στο εσωστρεφές άτομο, μπορεί να εμφανιστεί ως μια καταναγκαστική σύγκρουση σε πρόσωπα και πράγματα στον έξω κόσμο.

Επιμέλεια

  1. Τζέσικα Μαργαρίτη
  2. Ιωάννης Μαρδάς

Κοινοποιήστε το Άρθρο

Προσέχεις Εκδηλώσεις

Σχετικά Άρθρα

Κέντρο Ψυχοθεραπείας Έντεχνη δράση εναλλακτικές διακοπές art& soul retreat

Πώς να δημιουργήσουμε την δικιά μας, προσωπική μάνταλα

Είναι πανταχού παρούσες, μυστηριακές και δελεαστικές … αλλά τι πραγματικά είναι η μάνταλα; Η μάνταλα είναι ένα από τα αρχαιότερα παγκόσμια σύμβολα που είναι γνωστά στον άνθρωπο. Σημαίνει “ο ιερός

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Ο πνευματικός θάνατος

Καθώς επιτρέπουμε να πιανόμαστε αιχμάλωτοι των σκέψεων μας – ζούμε ή μόνο στο παρελθόν, ευχόμενοι να είχαν εξελιχθεί αλλιώς τα πράγματα ή εστιαζόμενοι στο μέλλον που ποθούμε να ελέγξουμε. Δε ζούμε ποτέ πλήρως στο Εδώ και Τώρα. Αυτό μας μετατρέπει σε ζωντανούς νεκρούς.

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Τι ορίζετε ως σύστημα, τι είναι η συστημική αναπαράσταση;

Κάθε σύστημα έχει συγκεκριμένη τάξη Η ‘ψυχοθεραπευτική’ αυτή μέθοδος του Bert Hellinger βασίζεται στη θεωρία πως όλα όσα βρίσκονται στους εκδηλωμένους κόσμους ανήκουν σε ένα σύστημα, το οποίο, για να

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Κρίσεις Πανικού

Τι είναι οι κρίσεις πανικού; Οι κρίσεις πανικού είναι πιο περίπλοκες από τον απλό πανικό, επειδή προκύπτουν απροειδοποίητα ή φαινομενικά χωρίς λόγο, και προκαλείται στο άτομο μια αίσθηση επικείμενου θανάτου

Διαβάστε το άρθρο »