Τι είναι η οξεοβασική ισορροπία (pH)

Ph Οξεοβασική ισορροπία

Μια σημαντική ιδιότητα του αίματος είναι ο βαθμός οξύτητας ή αλκαλικότητά του. Η οξύτητα ή η αλκαλικότητα οποιουδήποτε διαλύματος, συμπεριλαμβανομένου του αίματος, υποδεικνύεται στην κλίμακα του pΗ. Η κλίμακα του pΗ κυμαίνεται από 0 (έντονα όξινο) έως 14 (έντονα βασικό ή αλκαλικό). Ένα pH 7,0, στη μέση αυτής της κλίμακας, είναι ουδέτερο. Το αίμα είναι κατά κανόνα ελαφρώς βασικό, με φυσιολογικό pH από 7,35 έως 7,45. Συνήθως το σώμα διατηρεί το pH του αίματος κοντά στο 7,40.

Πότε αυξάνετε η οξύτητα του αίματος;

Η οξύτητα του αίματος αυξάνεται όταν;

 • Το επίπεδο των όξινων ενώσεων στο σώμα αυξάνεται (μέσω αυξημένης πρόσληψης ή παραγωγής ή μειωμένης αποβολής)
 • Το επίπεδο των βασικών (αλκαλικών) ενώσεων στο σώμα πέφτει (μέσω μειωμένης πρόσληψης ή παραγωγής, ή αυξημένης εξάλειψης)

Πότε αυξάνετε η αλκαλικότητα του αίματος;

Η αλκαλικότητα του αίματος αυξάνεται όταν η στάθμη του οξέος στο σώμα μειωθεί ή όταν αυξηθεί το επίπεδο της βάσης.

Με ποιους τρόπους το σώμα μας ελέγχει την Οξεοβασικής ισορροπίας;

Η ισορροπία του σώματος μεταξύ οξύτητας και αλκαλικότητας αναφέρεται ως οξεοβασική ισορροπία.

Η οξεοβασική ισορροπία του αίματος ελέγχεται με ακρίβεια επειδή ακόμη και μια μικρή απόκλιση από την κανονική περιοχή μπορεί να επηρεάσει σοβαρά πολλά όργανα. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί διαφορετικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο της ισορροπίας της όξινης βάσης του αίματος. Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν το

 • Πνεύμονες
 • Νεφρά
 • Ρυθμιστικά συστήματα στα υγρα του σώματος

Ο ρόλος των πνευμόνων στην ρύθμιση της Οξεοβασικής ισορροπίας

Ένας μηχανισμός που χρησιμοποιεί το σώμα για τον έλεγχο του pH στο αίμα συνεπάγεται την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα από τους πνεύμονες. Το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι ελαφρώς όξινο, είναι ένα απόβλητο προϊόν της επεξεργασίας (μεταβολισμού) οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών (τα οποία χρειάζονται όλα τα κύτταρα) και, ως εκ τούτου, παράγεται συνεχώς από τα κύτταρα. Στη συνέχεια περνά από τα κύτταρα στο αίμα. Το αίμα μεταφέρει διοξείδιο του άνθρακα στους πνεύμονες, όπου εκπνέει. Καθώς το διοξείδιο του άνθρακα συσσωρεύεται στο αίμα, το pH του αίματος μειώνεται (αύξηση της οξύτητας).

Ο εγκέφαλος ρυθμίζει την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέει ελέγχοντας την ταχύτητα και το βάθος της αναπνοής (εξαερισμό). Η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέει και κατά συνέπεια το pH του αίματος αυξάνεται καθώς η αναπνοή γίνεται γρηγορότερη και βαθύτερη. Ρυθμίζοντας την ταχύτητα και το βάθος της αναπνοής, ο εγκέφαλος και οι πνεύμονες είναι σε θέση να ρυθμίζουν το λεπτό pH του αίματος ανά λεπτό.

Ο ρόλος των νεφρών στην ρύθμιση του pH

Τα νεφρά είναι ικανά να επηρεάσουν το pH του αίματος με την έκκριση περίσσειας οξέων ή βάσεων. Τα νεφρά έχουν κάποια ικανότητα να αλλάξουν την ποσότητα του οξέος ή της βάσης που απεκκρίνεται, αλλά επειδή οι νεφροί κάνουν αυτές τις προσαρμογές πιο αργά από τους πνεύμονες, αυτή η αποζημίωση διαρκεί γενικά αρκετές ημέρες.

Τα τρία ρυθμιστικά συστήματα του pH στα υγρα του σώματος

Ένας άλλος μηχανισμός για τον έλεγχο του ρΗ του αίματος περιλαμβάνει τη χρήση χημικών ρυθμιστικών συστημάτων, τα οποία προστατεύουν από τις ξαφνικές μετατοπίσεις της οξύτητας και της αλκαλικότητας. Τα συστήματα ρύθμισης του ρΗ είναι συνδυασμοί των ίδιων των φυσικών αδύναμων οξέων του σώματος και των ασθενών βάσεων. Αυτά τα ασθενή οξέα και βάσεις υπάρχουν σε ζεύγη που βρίσκονται σε ισορροπία υπό κανονικές συνθήκες ρΗ. Τα ρυθμιστικά συστήματα ρΗ λειτουργούν χημικά για να ελαχιστοποιούν τις μεταβολές στο ρΗ ενός διαλύματος ρυθμίζοντας την αναλογία οξέος και βάσης

Το ρυθμιστικό σύστημα πρωτεΐνης είναι ένα αναπόσπαστο συστατικό του μηχανισμού ελέγχου του pH του σώματος. Τα ρυθμιστικά πρωτεϊνών είναι είτε ενδοκυτταρικά είτε εξωκυτταρικά. Η λειτουργικότητά τους είναι κυρίως ενδοκυτταρική και περιλαμβάνει αιμοσφαιρίνη (Hb). Hb είναι η πρωτεΐνη που λειτουργεί για να μεταφέρει οξυγόνο μέσα στο σώμα. Οι πρωτεΐνες πλάσματος λειτουργούν ως ρυθμιστικά, αλλά η ποσότητα τους είναι μικρή σε σύγκριση με τα ενδοκυτταρικά ρυθμιστικά διαλύματα πρωτεϊνών. Τα ρυθμιστικά πρωτεϊνών περιλαμβάνουν βασικές ομάδες και όξινες ρυθμιστικές ομάδες πρωτεϊνών, οι οποίες δρουν ως απορροφητικά ιόντα υδρογόνου ή δότες για να διατηρήσουν το επίπεδο ρΗ στο 7,4. Τα πιο γνωστά ρυθμιστικά διαλύματα πρωτεΐνης περιλαμβάνουν 0,1 Μ NaH2P04, ρΗ 6,2 (ρυθμιστικό ενεργοποίησης), PBS, ρΗ 7,4 (ρυθμιστικό διάλυμα εναλλαγής σύζευξης) και PBS, 1% BSA, ρΗ 7,4 (Ρυθμιστικό διάλυμα προσδιορισμού).

Το σύστημα φωσφορικού ρυθμιστικού διαλύματος αποτελείται από δύο ιόντα: ιόντα φωσφορικού οξέος και ιόντα δισόξινο φωσφορικό. Το επίπεδο pH του αίματος πέφτει κάτω από το 7,4 όταν αυξάνονται τα ιόντα Η + στην κυκλοφορία του αίματος. Τα ιόντα φωσφορικού υδρογόνου δέχονται όλα τα πρόσθετα ιόντα Η + για να αποκαταστήσουν την ισορροπία μεταξύ των υδροξειδίων και των ιόντων υδρογόνου στο αίμα. Όταν το επίπεδο ρΗ του αίματος αυξάνει πάνω από 7,4, τα ιόντα δισόξινο φωσφορικό απελευθερώνουν πρόσθετα ιόντα υδρογόνου για να επαναφέρουν το επίπεδο ρΗ του αίματος στο βέλτιστο 7,4.

Το σύστημα δισανθρακικού ρυθμιστικού διαλύματος λειτουργεί για να διατηρεί το επίπεδο ρΗ στο αίμα των θηλαστικών. Παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό οξέος στο στομάχι και να εξουδετερώνει το pH του χυμού που εισέρχεται στο λεπτό έντερο από το στομάχι. Το σύστημα δισανθρακικού ρυθμιστικού διαλύματος διαχειρίζεται τις ανισορροπίες οξέος / βάσης και διαχειρίζεται αποτελεσματικά την απελευθέρωση περίσσειας διοξειδίου του άνθρακα ως διμερές προϊόν κυτταρικής αναπνοής

Τύποι οξέωσης και αλκάλωση

Η οξείδωση και η αλκάλωση κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την κύρια αιτία τους

 • Μεταβολικός: Η μεταβολική οξέωση και η μεταβολική αλκάλωση οφείλονται σε ανισορροπία στην παραγωγή οξέων ή βάσεων και στην απέκκριση από τους νεφρούς.
 • Αναπνευστικός: Η αναπνευστική οξέωση και η αναπνευστική αλκάλωση προκαλούνται από μεταβολές στην εκπνοή του διοξειδίου του άνθρακα λόγω διαταραχών του πνεύμονα ή της αναπνοής.
Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν περισσότερες από μία διαταραχές οξέος-βάσης.

Αντιστάθμιση για διαταραχές οξέος-βάσης

Κάθε διαταραχή της όξινης βάσης προκαλεί αυτόματους αντισταθμιστικούς μηχανισμούς που ωθούν το pH του αίματος πίσω στο φυσιολογικό. Γενικά, το αναπνευστικό σύστημα αντισταθμίζει τις μεταβολικές διαταραχές ενώ οι μεταβολικοί μηχανισμοί αντισταθμίζουν τις αναπνευστικές διαταραχές.

Αρχικά, οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί μπορεί να αποκαταστήσουν το φυσιολογικό pH. Έτσι, εάν το pH του αίματος έχει αλλάξει σημαντικά, αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα του σώματος να αντισταθμίσει αποτυγχάνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γιατροί αναζητούν επειγόντως και αντιμετωπίζουν την υποκείμενη αιτία της διαταραχής της όξινης βάσης.

Βιβλιογραφία

 1. Συνδυασμοί και βιταμίνες
 2. Σύγχρονη διατροφή & Διαιτολόγια
 3. Εγκυκλοπαιδικό λεξικό τροφίμων και ποτών
 4. Φυσικές τροφές που θεραπεύουν
 5. Διατροφική νοημοσύνη
 6. Βιταμίνες ιχνοστοιχεία συμπληρώματα Διατροφής Α&Β τόμος
 7. https://www.msdmanuals.com
 8. https://healthfully.com

Κοινοποιήστε το Άρθρο

Προσέχεις Εκδηλώσεις

Σχετικά Άρθρα

Γιατί είναι σημαντική η ψυχοθεραπεία στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Οι άνθρωποι συχνά σκέφτονται να πάνε σε θεραπεία πριν κάνουν μια σημαντική μετάβαση στη ζωή τους, όπως να παντρευτούν ή να αλλάξουν καριέρα. Τι γίνεται όμως όταν ξεκινάμε μια μνημειώδη

Διαβάστε το άρθρο »
Κέντρο Ψυχοθεραπείας Έντεχνη δράση εναλλακτικές διακοπές art& soul retreat

Πώς να δημιουργήσουμε την δικιά μας, προσωπική μάνταλα

Είναι πανταχού παρούσες, μυστηριακές και δελεαστικές … αλλά τι πραγματικά είναι η μάνταλα; Η μάνταλα είναι ένα από τα αρχαιότερα παγκόσμια σύμβολα που είναι γνωστά στον άνθρωπο. Σημαίνει “ο ιερός

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Σεξουαλική διαταραχή

Τι ορίζετε ως σεξουαλική διαταραχή; Σεξουαλική διαταραχή, που ονομάζεται επίσης «Ψυχοσεξιακή δυσλειτουργία», ορίζετε η αδυναμία ενός ατόμου να βιώσει σεξουαλική διέγερση ή να επιτύχει σεξουαλική ικανοποίηση κάτω από κατάλληλες συνθήκες,

Διαβάστε το άρθρο »