Τι είναι η Υπερβατική Λειτουργία κατά τον C.Jung και πια τα οφέλη της;

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

Η υπερβατική λειτουργία σαν έννοια αναπτύχθηκε από τον C.Jung το 1916 και βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος της Αναλυτικής Ψυχολογίας.
Ο Jung πίστευε, ότι όποιος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των εσωτερικών αντιθέτων σε προσωπικό επίπεδο συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια ειρήνη.

Τι είναι η Υπερβατική λειτουργία.

Η Υπερβατική λειτουργία είναι μια ψυχική λειτουργία που προκύπτει από την ένταση ανάμεσα στη συνείδηση και το ασυνείδητο και στηρίζει την ένωσή τους. Ο Jung πίστευε ότι η φυσιολογική σωματική υγεία καθορίζεται από ένα ρυθμιστικό σύστημα. Η λειτουργία αυτορύθμισης διατηρεί το σώμα σε «κανονική» υγεία. Η υπερβατική λειτουργία είναι ουσιαστικά μια πτυχή της αυτορύθμισης της ψυχής. Συχνά εκδηλώνεται συμβολικά και αντιμετωπίζεται ως νέα στάση απέναντι στον εαυτό και τη ζωή.

Το ασυνείδητο αγωνίζεται για την ψυχική υγεία του ατόμου

Το ασυνείδητο είναι ως εκ τούτου βασικά φιλικό και αγωνίζεται για την ψυχική υγεία του ατόμου. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι το Εγώ είναι παρόμοιο με μια βάρκα στον ωκεανό του ασυνείδητου. Ωστόσο, κανείς δεν ζητάει από τον ωκεανό να επιδείξει τη δύναμή του. Όπως καταλαβαίνουμε, με το δικό μας κόστος, κανένα σκάφος δεν είναι σταθερό. Έτσι, το δίλημμα και η σύγκρουση που προέρχονται από τις απαιτήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Δηλαδή, να συμμορφώνεται με την κοινωνία, καταστέλλουν τα φυσικά ένστικτα του ατόμου. Ο ωκεανός του άγνωστου συνεχίζει να επηρεάζει τον άνθρωπο. Τα προβλήματα των ανασταλτικών ενστίκτων εκρήγνυνται, σαν ένα ηφαίστειο στο άτομο. Επηρεάζοντας έτσι και τη συλλογική ψυχή, που προκαλεί ψυχική ασθένεια ως κοινωνική αναταραχή και πόλεμο.

Ορισμοί κλειδιά του Jung

Το “Εγώ” για τον Jung δηλώνει το συνεχές κέντρο της συνείδησης (Jung, 1960: 87). Στη συνείδηση, όλα τα στοιχεία που είναι πολύ αδύναμα, παραμένουν στο ασυνείδητο. Λόγω των κατευθυνόμενων λειτουργιών της, η συνείδηση ασκεί μια αναστολή όλων των ασυμβίβαστων υλικών. Με αποτέλεσμα αυτά, να βυθίζονται στο ασυνείδητο. Η συνείδηση αποτελεί τη στιγμιαία διαδικασία προσαρμογής. Ένα όριο συνειδητότητας του περιορισμού εξαρτάται από την ένταση της ενέργειας. Περιέχει τη λογοκρισία, την προσαρμογή, την κατεύθυνση και την «λογική». Ορίζει στόχους,  εφαρμογή και συντονισμό ” (Jung, 1960: 69).

Κέντρο έντεχνης δράσης και θεραπείας

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

Το ασυνείδητο, εναλλακτικά, περιέχει όλους τους συνδυασμούς φαντασίας που δεν έχουν ακόμη επιτύχει το πέρασμα του κατωφλίου. Αλλά που με την πάροδο του χρόνου και υπό τις κατάλληλες συνθήκες, θα εισέλθουν στο φως της συνείδησης. Οι ανυπότακτοι άνθρωποι στερούνται της κατεύθυνσης και της «λογικής» και ο Jung συνεχίζει να λέει ότι και ο ψυχωτικός και σε μικρότερο βαθμό ο νευρωτικός (Jung, 1960: 69). Το ασυνείδητο περιέχει όχι μόνο το ξεχασμένο υλικό του παρελθόντος του ατόμου. Αλλά και όλα τα κληρονομικά ίχνη, συμπεριφοράς που αποτελούν τη δομή του νου της ανθρωπότητας.

Εφαρμογή της Υπερβατικής Λειτουργίας στην κλινική πρακτική

Η αυθόρμητη έκρηξη του ασυνείδητου όταν συμβαίνει, παρομοιάζεται με το περπάτημα σε ένα “ψυχικό ναρκοπέδιο”. Όταν βυθιζόμαστε στην επίλυση προβλημάτων, όπου το επόμενο βήμα μας μπορεί να μας οδηγήσει σε μια συναισθηματική έκρηξη. Τότε μοιάζει να δεχόμαστε μια  απρόσκλητη εισβολή του ασυνείδητου στο Εγώ.

Ο Jung δηλώνει ότι «η εμπειρία στην αναλυτική ψυχολογία, έδειξε ότι η συνείδηση και το ασυνείδητο σπάνια συμφωνούν ως προς το περιεχόμενό τους και τις τάσεις τους»

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

Αναλύει λέγοντας ότι αυτή η έλλειψη παραλληλισμού δεν είναι απλώς τυχαία ή άσκοπη. Αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι το ασυνείδητο συμπεριφέρεται με αντισταθμιστικό τρόπο προς τη συνείδηση. Η ασυνείδητη διείσδυση στη συνείδηση είναι “αντισταθμιστική”. Ωστόσο, αν η συνείδηση αντιμετωπίσει την διείσδυση μπορεί να γίνει « συμπληρωματική» προς την ψυχή »(Jung, 1960: 69). Έτσι το Εγώ για να συνεχίσει με ισορροπία, πρέπει να εμπιστευτεί και να σεβαστεί το ασυνείδητο..

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

Με απλούς όρους, πρέπει να έχουμε μια στάση απέναντι σε όλα τα περιεχόμενα της ψυχής. Αυτές οι τεχνικές έχουν ως στόχο να προσαρμόσουν την υπάρχουσα στάση στο ασυνείδητο. Ώστε να αποτελέσουν την αρχή της κοινής προσπάθειας ή των συνειδητών / ασυνείδητων δεδομένων.

Η τέχνη προσφέρει οπτική μορφή καθώς η υπερβατική λειτουργία απαιτεί εξερεύνηση εικόνας. Ωστόσο, όταν ο πελάτης έχει συμπτώματα που είναι άγνωστα στον εαυτό του, κενά ως έχουν, υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σημείο εκκίνησης. Όλος ο διάλογος για τις υπερβατικές λειτουργίες θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά και να σημειώνεται. Ο Jung περιγράφει την κατάθλιψη ως αναπόσπαστο μέρος της ατομικής ψυχής. Ανήκει στο άτομο ως τρόπο αντιμετώπισης του δικού του ανεξερεύνητου Εαυτού (Jung, 1960: 82). Είναι επίσης απαραίτητη η αξιολόγηση των ευρημάτων τόσο με συγκεκριμένους όσο και με συμβολικούς όρους.

Η εφαρμογή της ενεργητικής φαντασίας

Ο Jung αναφέρει μια ζωτική πτυχή της υπερβατικής λειτουργίας, ως «ενεργητική  φαντασία», όπου οι προφανείς τυχαίες τρομακτικές εικόνες από το ασυνείδητο είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Η συμμετοχή στην ενεργητική φαντασία παίρνει λίγη πρακτική για ορισμένους πελάτες και είναι αρκετά δύσκολη για άλλους.

Όταν οραματιστούμε για παράδειγμα ένα τοπίο και περιπλανηθούμε στον απομακρυσμένο ορίζοντα και στη συνέχεια συναντήσουμε, κάποια ύπαρξη. Το ασυνείδητο έρχεται αμέσως στο παιχνίδι. Αυτό που εξελίσσεται καθώς το ταξίδι συνεχίζεται καθορίζεται από τον συμμετέχοντα. Το αποτέλεσμα είναι όπου το θέμα και το σενάριο γίνονται δημιουργικότητα και αυθορμητισμός. Στην υπηρεσία και στην εξερεύνηση των φόβων και του τραύματος.

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

Ο θεραπευτής πρέπει, να λάβει αυτές τις εικόνες με σοβαρότητα, όταν εφαρμόζει ενεργητική φαντασία, στην ανάλυση. Η δύναμη της ιστορίας, είτε πραγματική είτε φανταστική ειρωνικά, είναι άσχετη. Ομοίως ο θεραπευόμενος πελάτης χρειάζεται επιδέξια καθοδήγηση. Μέσω των δικών του εικόνων, προσφέροντας αρχικά δομή και μορφή. Είναι φυσιολογικό για το ασυνείδητο να παράγει το απροσδόκητο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κάποια υψηλή φορτισμένη ενέργεια. Αυτό που συναντάται δεν είναι λογικό και παρουσιάζει αρχικά μικρή αξία. Ο στόχος του ψυχοθεραπευτή είναι να εισαγάγει τον θεραπευόμενο στο συναίσθημα, ώστε να συναντήσει την ασυνείδητη εικόνα.  “Έτσι, η εγκυρότητα του σχεδίου, η ζωγραφική, η μοντελοποίηση” επιτρέπει την κατανόηση των γρίφων μέσω του σχήματος και της μορφής του ως βήματα προς την ολοκλήρωση (Jung, 1960: 87).

Η αισθητική απόσταση που μας δίνει η τέχνη, βοηθάει στην υπερβατική λειτουργία

Υπάρχει ανάγκη να σκάβουμε για νόημα στην αισθητική, δηλαδή, το νόημα μέσα στην ευκαιρία. Ο Jung υπογραμμίζει την ανάγκη για την πραγματοποίηση της εικόνας. Έτσι, η δύναμη της θεραπείας τέχνης στην εξερεύνηση της εικόνας είναι πολύ χρήσιμη. Ισχυρές είναι επίσης και άλλες θεραπευτικές τεχνικές όπως το δράμα, η μοντελοποίηση, το Sandplay, η μουσική, ο χορός, το παιχνίδι, η ελεύθερη γραφή, καθώς και ο παραδοσιακός λόγος.

Οι πιο αξιόλογες μέθοδοι καθορίζονται από το πόσο χρήσιμες είναι για τον τρόπο λειτουργίας του ατόμου ή τον ψυχολογικό τύπο. Για να βοηθήσουν την προσαρμογή του εγώ, στα μυστικά της άγνωστης εικόνας. Τελικά αυτός ο χορός μεταξύ του Εγώ και της ασυνείδητης εικόνας αποτελεί μια τρίτη, την Υπερβατική Λειτουργία. Ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να ανακαλύπτουμε και να σεβόμαστε το ασυνείδητο είναι ότι το Εγώ εξαρτάται απόλυτα από αυτό, ως απαραίτητο για την ψυχική ευεξία.

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

Πώς το ασυνείδητο επικοινωνεί με το Εγώ

Ο Jung περιγράφει έξι τρόπους με τους οποίους το ασυνείδητο επικοινωνεί με το Εγώ. Θεωρεί τα όνειρα, την πιο καθαρή εκδήλωση, αλλά πολύ απαιτητική ως προς την επεξεργασία και την κατανόηση  Τα συμπλέγματα αποτελούν μέρος της προσωπικότητας ή του χαρακτήρα και εκδηλώνονται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ή ερεθίσματα.  Το κατασταλμένο τραύμα και οι δυσκολίες παραμονεύουν στην προσωπική ασυνείδητη αφύπνιση όταν οι φόβοι φτάνουν σε κάποια ένταση. Η φαντασία, συμπεριλαμβανομένων των ονειροπολήσεων μας καταλαμβάνει σε εκείνους τους χρόνους της ηρεμίας και των περιόδων αναμονής. Η δημιουργικότητα, αναδύεται όταν η ανθρώπινη κατάσταση είναι άβολη και η κατάσταση απαιτεί ψυχική ανθεκτικότητα.

Ψυχοθεραπευτικές μεθόδους στη διάθεση του ψυχοθεραπευτή για την ολοκλήρωση της Υπερβατικής Λειτουργίας

Η χρήση της εικόνας από τον θεραπευτή μέσω τεχνών, στην ανάλυση συγκεντρώνει την ασυνείδητη και την συνειδητή επιτρεπόμενη αξιολόγηση. Ωστόσο, με τον πελάτη ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. Η χρήση του σχεδίου, της ζωγραφικής ή της μοντελοποίησης μπορεί να ξεπεράσει τις πνευματικές δυσκολίες. Ο σκοπός είναι να διερευνηθεί ο συνειδητός / ασυνείδητος ανταγωνισμός.

Μια άλλη πρόταση είναι τα αρχέτυπα που υπάρχουν σε ένα έργο τέχνης. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι κατώτερες λειτουργίες δίνουν χώρο για να συνεισφέρουν. Μέσω της κατώτερης λειτουργίας, η εικόνα διασπάται στη συνείδηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χρήση λεκτικών, ακουστικών, γραπτών και αισθητήριων μεθόδων είναι τόσο πολύτιμη για τη διερεύνηση αυτού που προκύπτει. Ο Jung εξηγεί ότι ο ρυθμιστικός παράγοντας απαιτεί την ενέργεια που κρατιέται μέσα στην ένταση της συναισθηματικής αναταραχής. Αυτή είναι η ίδια η ενέργεια που ο πελάτης πρέπει να έχει στη διάθεσή του για την αλλαγή. Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο πελάτης δεν υποτιμά τη διαδικασία με τη λογική.

Η ψυχολογία του Βάθους, δίνει μορφή και δομή στα ψυχικά περιεχόμενα

Η ψυχοθεραπεία σκοπεύει να εστιάσει και να ισορροπήσει τα αποτελέσματα με τον ακόλουθο τρόπο. Να διαμορφώσει το χώρο ώστε να εμφανιστεί ο αυθορμητισμός. Η συνείδηση προσφέρει στο ασυνείδητο την εισροή του που είναι η μορφή και η δομή. Η σύγκρουση μεταξύ του τι αποκαλύπτει το ασυνείδητο, προσφέρει στη συνείδηση, αυτό που είναι συμπληρωματικό. Αναπληρώνει ότι χρειάζεται ώστε να οδηγήσει στην κυριαρχία του Εγώ. Οδηγεί έτσι στην καθιέρωση της Αρχής Ρύθμισης. «Η Υπερβατική Λειτουργία είναι για την αντιμετώπιση αυτής της σύγκρουσης» (Jung, 1960: 89).

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

«Όταν υπάρχει μια συνειδητοποίηση από τον πελάτη της προηγούμενης μονόπλευρης ύπαρξής του, υπάρχει ένα προκύπτον στοιχείο του πόνου πριν από τη στήριξη» (Jung, 1960: 93). . Αναγνωρίζει τη σημασία του ασυνείδητου αντιθέτου προς τις αξίες του σύγχρονου ανθρώπου που τίθενται στην αμεσότητα και σε αυτό που είναι σαφές. Η ψυχολογία του βάθους τροφοδοτεί την κατανόηση της φύσης της ψυχής.  Βοηθώντας τον αναλυόμενο πελάτη να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου και ίσως να τροποποιήσει τη συλλογική ψυχή.

Μόλις δοθεί το ασυνείδητο περιεχόμενο και η έννοια της διατύπωσης γίνει κατανοητή, τίθεται το ερώτημα σχετικά με το πώς το εγώ θα συσχετιστεί με αυτή τη θέση. Με ποιο τρόπο θα συναντηθεί το εγώ(η συνείδηση) με το ασυνείδητο. Αυτό είναι το δεύτερο και σημαντικότερο στάδιο της διαδικασίας, η συγκέντρωση αντιθέτων για την παραγωγή ενός τρίτου: την υπερβατική λειτουργία. Σε αυτό το στάδιο δεν είναι πλέον το ασυνείδητο που παίρνει το προβάδισμα, αλλά το εγώ. [Ibid., Παρ. 181.]

Αντίθετα: το εγώ και το ασυνείδητο

Δεν υπάρχει καμία μορφή ανθρώπινης τραγωδίας που σε κάποιο βαθμό δεν προχωρά από τη σύγκρουση μεταξύ του εγώ και του ασυνείδητου. [“Analytical Psychology and Weltanschauung”, CW 8, παρ. 706.] Αυτή η διαδικασία απαιτεί ένα εγώ που μπορεί να διατηρήσει την άποψή του ενάντια στην αντίθεση με το ασυνείδητο και οι δύο έχουν την ίδια αξία. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο δημιουργεί μια ένταση που φορτίζεται με ενέργεια και δημιουργεί μια ζωντανή, τρίτη ουσία. Από τη δραστηριότητα του ασυνείδητου αναδύεται τώρα ένα νέο περιεχόμενο. Συγκροτείται σε ίσο βαθμό και στέκεται σε μια αντισταθμιστική σχέση. Αποτελεί έτσι ένα ουδέτερο έδαφος, στο οποίο μπορούν να ενωθούν τα αντίθετα.

Με αυτό τον τρόπο γίνεται ένα νέο περιεχόμενο που διέπει όλη τη στάση, θέτοντας ένα τέλος στη διαίρεση και αναγκάζοντας την ενέργεια των αντιθέτων σε ένα κοινό κανάλι. Η ζωή μπορεί να περάσει με ανανεωμένη δύναμη προς την κατεύθυνση νέων στόχων. [Ibid., Παρ. 827.] Δεν υπάρχει συνείδηση χωρίς διακρίσεις των αντιθέτων. [“Ψυχολογικές πτυχές της αρχαϊκής μητέρας”, CW 9i, παρ. 178.]

Η ζωή γεννιέται μόνο από τη σπίθα των αντίθετων. [“Το πρόβλημα του τύπου στάσης”, CW 7, παρ. 78.] Αυτό με τη σειρά του ενεργοποιεί τη διαδικασία αποζημίωσης, η οποία οδηγεί σε μια παράλογη “τρίτη”, την υπερβατική λειτουργία
ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

Ο ψυχολογικός κανόνας λέει ότι όταν μια εσωτερική κατάσταση δεν γίνεται συνειδητή, συμβαίνει έξω, ως μοίρα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος παραμένει αδιαίρετος και δεν συνειδητοποιεί το εσωτερικό του αντίθετο. Ο κόσμος πρέπει να επιβάλλει να ενεργήσει τη σύγκρουση και να σκιστεί σε αντιτιθέμενα μισά. [“Ο Χριστός, ένα σύμβολο του εαυτού”, CW 9ii, παρ. 126.] Όποια και αν είναι η στάση που υπάρχει στο συνειδητό μυαλό και ανεξάρτητα από το ποια ψυχολογική λειτουργία κυριαρχεί, το αντίθετο βρίσκεται στο ασυνείδητο .

Αυτή η κατάσταση σπάνια προκαλεί κρίση στο πρώτο μισό της ζωής. Αλλά για τους ηλικιωμένους που φτάνουν σε ένα αδιέξοδο, που χαρακτηρίζεται από μια μονομερή συνειδητή στάση και την απόφραξη της ενέργειας, είναι απαραίτητο να φανερώσουμε ψυχικά περιεχόμενα που έχουν κατασταλεί. Το καταπιεσμένο περιεχόμενο πρέπει να γίνει συνειδητό ώστε να δημιουργήσει ένταση των αντιθέτων, χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατή καμία προς τα εμπρός κίνηση.

Η ανανέωση της προσωπικότητας,

Ο Jung εξήγησε την πιθανή ανανέωση της προσωπικότητας από την άποψη της αρχής της εντροπίας στη φυσική, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιούνται μετασχηματισμοί ενέργειας σε ένα σχετικά κλειστό σύστημα και είναι δυνατές μόνο λόγω διαφορών στην ένταση. Μετά από βίαιες ταλαντώσεις στην αρχή, τα αντίθετα εξισώνονται μεταξύ τους. Σταδιακά αναπτύσσεται μια νέα στάση, η τελική σταθερότητα της οποίας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το μέγεθος των αρχικών διαφορών. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση μεταξύ των ζευγαριών των αντίθετων. Τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που προέρχεται από αυτές … [και] όσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν εκεί. Οι επακόλουθες διαταραχές που θα μπορούσαν να προκύψουν από την τριβή με το υλικό, που δεν είχε προηγουμένως συγκροτηθεί. [“Σχετικά με την ψυχική ενέργεια”, CW 8, παρ. 49. “]

Ο στόχος της ανάλυσης δεν είναι να εξαλείψει την ένταση, του συνειδητού με το ασυνείδητο. Αλλά να καταλάβει το ρόλο που αυτή η ένταση διαδραματίζει, στην αυτορύθμιση της ψυχής. Επιπλέον, η αφομοίωση των ασυνείδητων περιεχομένων έχει ως αποτέλεσμα το εγώ(η συνείδηση) να είναι υπεύθυνο για αυτό που πριν ήταν ασυνείδητο. Επομένως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εξερευνώντας το ασυνείδητο βρίσκουμε ειρήνη.

Επιμέλεια Έντεχνη Δράση:

Λίγα λόγια για μένα :

Ψυχοθεραπεία Online Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Γεια σας  είμαι  η Τζέσικα Μαργαρίτη ψυχοθεραπεύτρια με Jugian προσανατολισμό. Εξειδικεύομαι στην Κλινική Εκφραστική Θεραπεία μεσώ Τεχνών (Expressive Art Therapy) που συνδυάζει την αναλυτική ψυχολογία του βάθους του Carl Jung με την Gestalt. Μου αρέσει πολύ να δουλεύω με τους ανθρώπους μέσα από το δημιουργικό  παιχνίδι , τις μινιατούρες  και τη μέθοδο Jugian Sandplay. Έχω εκπαιδευτεί στην προσωποκεντρική και τη βιωματική μέθοδος Focusing. Οπως και στην Συστημική Αναπαράσταση του Bert Hellinger.

Το 2008  ίδρυσα το Κέντρο Έντεχνης Δράσης  που μέχρι και σήμερα είναι ένας χώρος, πνευματικότητας, τέχνης και ψυχοθεραπείας. Στις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία ατομικά δια ζώσεις άλλα και εξ αποστάσεως (online). Διοργανώνουμε πρωτοποριακά ομαδικά σεμινάρια και κλειστές ομάδες ψυχοθεραπείας.
Στις αγαπημένες μου διοργανώσεις είναι οι  Εναλλακτικές διακοπές μέσω τεχνών.
Από την πολυετή εξερεύνηση μου στο χώρο τον Εναλλακτικών Θεραπειών ξεχώρισα τη Σαμάνικη Διδασκαλία και συνέθεσα  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Shamanic Practitioner Training με πιστοποίηση από τον διεθνή οργανισμό, International Practitiners of Holistic Mendicine IPHM.

Κοινοποιήστε το Άρθρο

Προσέχεις Εκδηλώσεις

Σχετικά Άρθρα

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Η βία των ΜΜΕ και οι ψυχολογικές επιπτώσεις σε παιδιά και ενήλικες

Πως η Βία στα ΜΜΕ και στα βιντεοπαιχνίδια μας επηρεάζει; Μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η βία στα μέσα ενημέρωσης προάγει την κάθαρση. Δηλαδή, βλέποντας βίαιες ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές ή παίζοντας

Διαβάστε το άρθρο »
Κέντρο Ψυχοθεραπείας Έντεχνη δράση εναλλακτικές διακοπές Art& soul retreat

Πώς να δημιουργήσουμε την δικιά μας, προσωπική μάνταλα

Είναι πανταχού παρούσες, μυστηριακές και δελεαστικές … αλλά τι πραγματικά είναι η μάνταλα; Η μάνταλα είναι ένα από τα αρχαιότερα παγκόσμια σύμβολα που είναι γνωστά στον άνθρωπο. Σημαίνει “ο ιερός

Διαβάστε το άρθρο »
"Η Άδεια φωλιά" Όταν τα παιδιά ξεκινούν την ζωή τους

“Η Άδεια φωλιά” Όταν τα παιδιά ξεκινούν την ζωή τους

Τι είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς περιγράφει συμπτώματα που περιλαμβάνουν τη μοναξιά, τη θλίψη και την απώλεια σκοπού. Είναι μια συναισθηματική κατάσταση που πολλλοί

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Τα όρια και οι περιορισμοί στις σχέσεις μας

Μια υγιής σχέση στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των συναισθηματικών, φυσικών και ψηφιακών ορίων του άλλου. Ο καθορισμός ορίων είναι μια ζωντανή διαδικασία μέσα σε  μια σχέση. Είναι

Διαβάστε το άρθρο »
Ο έγκαιρος εντοπισμός της ΔΕΠΥ ενός παιδιού μπορεί να είναι χρήσιμος. Μπορεί να τους επιτρέψει να αρχίσουν να αναπτύσσουν υγιεινές συνήθειες για να το διαχειριστούν.

ΔΕΠΥ σε ενήλικες και παιδιά

Οι διαγνώσεις ΔΕΠΥ έχουν γίνει πιο συχνές τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Όμως τα συμπτώματα εμφανίζονται διαφορετικά στις ηλικιακές ομάδες. Ο έγκαιρος εντοπισμός της ΔΕΠΥ ενός παιδιού μπορεί

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Ο Μάγος των Φόβων

Μια φορά κι έναν καιρό… … μόνο μια φορά, σε κάποια χώρα του κόσμου μας, ζούσε κάποιος που όλοι φώναζαν Μάγο των Φόβων. Αυτό που πρέπει να ξέρετε, πριν πούμε

Διαβάστε το άρθρο »