Σεξουαλική διαταραχή

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Τι ορίζετε ως σεξουαλική διαταραχή;

Σεξουαλική διαταραχή, που ονομάζεται επίσης «Ψυχοσεξιακή δυσλειτουργία», ορίζετε η αδυναμία ενός ατόμου να βιώσει σεξουαλική διέγερση ή να επιτύχει σεξουαλική ικανοποίηση κάτω από κατάλληλες συνθήκες, ως αποτέλεσμα είτε σωματικής διαταραχής είτε, πιο συχνά, ψυχολογικών προβλημάτων.

Οι πιο κοινές μορφές Σεξουαλικής διαταραχής έχουν οριστεί ως:

  •  Ανικανότητα ή στυτική δυσλειτουργία (ανικανότητα ενός άνδρα να επιτύχει ή να διατηρήσει τη στύση του πέους)
  • Ψυχρότητα ή υπογυνισμός (ανικανότητα μιας γυναίκας να επιτύχει διέγερση ή οργασμό κατά τη σεξουαλική επαφή)

Η αποτυχία της σεξουαλικής αντίδρασης στην γυναίκα- όπως και στα άντρα – μπορεί να έχει συγκεκριμένες οργανικές πηγές. Όπως είναι η περίπτωση των γυναικών που βιώνουν κολπικούς σπασμούς ή πόνο κατά τη διάρκεια της απόπειρας συνουσίας. Ομοίως, η σεξουαλική απόκριση των γυναικών μπορεί να επηρεαστεί από καθαρά ψυχολογικές αιτίες, που προκαλούνται από συναισθηματικές συγκρούσεις εκτός της σεξουαλικής σχέσης ή από άγχος και άλλες πιέσεις μέσα στη σχέση.

Πιο είναι το ποιο συχνό αίτιο;

Όταν εμφανίζετε μια σεξουαλική διαταραχή , η δυσλειτουργία το ατόμου συνήθως αντικατοπτρίζει το άγχος του ή άλλα αρνητικά συναισθήματα σχετικά με τη σεξουαλική πράξη ή τον σύντροφο, αν και οι συναισθηματικές συγκρούσεις έξω από τη σεξουαλική σχέση μπορούν επίσης να προκαλέσουν αποτυχίες της σεξουαλικής λειτουργίας.

Κοινοποιήστε το Άρθρο

Προσέχεις Εκδηλώσεις

Σχετικά Άρθρα

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Η απουσία του πατέρα και η επίδραση στην κόρη

Στις περιπτώσεις που ο πατέρας απουσιάζει, η επιθυμία της νέας κοπέλας για φροντίδα την αφήνει στο έλεος των ονειροπολήσεών της. Η έλλειψη του πατέρα εκφράζεται έντονα μέσα από το όνειρό της να τη διαλέξει ένας άντρας τον οποίο θα μπορέσει να κάνει ευτυχισμένο και να τον γεμίσει.

Διαβάστε το άρθρο »