Σεξουαλική διαταραχή

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Τι ορίζετε ως σεξουαλική διαταραχή;

Σεξουαλική διαταραχή, που ονομάζεται επίσης «Ψυχοσεξιακή δυσλειτουργία», ορίζετε η αδυναμία ενός ατόμου να βιώσει σεξουαλική διέγερση ή να επιτύχει σεξουαλική ικανοποίηση κάτω από κατάλληλες συνθήκες, ως αποτέλεσμα είτε σωματικής διαταραχής είτε, πιο συχνά, ψυχολογικών προβλημάτων.

Οι πιο κοινές μορφές Σεξουαλικής διαταραχής έχουν οριστεί ως:

  •  Ανικανότητα ή στυτική δυσλειτουργία (ανικανότητα ενός άνδρα να επιτύχει ή να διατηρήσει τη στύση του πέους)
  • Ψυχρότητα ή υπογυνισμός (ανικανότητα μιας γυναίκας να επιτύχει διέγερση ή οργασμό κατά τη σεξουαλική επαφή)

Η αποτυχία της σεξουαλικής αντίδρασης στην γυναίκα- όπως και στα άντρα – μπορεί να έχει συγκεκριμένες οργανικές πηγές. Όπως είναι η περίπτωση των γυναικών που βιώνουν κολπικούς σπασμούς ή πόνο κατά τη διάρκεια της απόπειρας συνουσίας. Ομοίως, η σεξουαλική απόκριση των γυναικών μπορεί να επηρεαστεί από καθαρά ψυχολογικές αιτίες, που προκαλούνται από συναισθηματικές συγκρούσεις εκτός της σεξουαλικής σχέσης ή από άγχος και άλλες πιέσεις μέσα στη σχέση.

Πιο είναι το ποιο συχνό αίτιο;

Όταν εμφανίζετε μια σεξουαλική διαταραχή , η δυσλειτουργία το ατόμου συνήθως αντικατοπτρίζει το άγχος του ή άλλα αρνητικά συναισθήματα σχετικά με τη σεξουαλική πράξη ή τον σύντροφο, αν και οι συναισθηματικές συγκρούσεις έξω από τη σεξουαλική σχέση μπορούν επίσης να προκαλέσουν αποτυχίες της σεξουαλικής λειτουργίας.

Κοινοποιήστε το Άρθρο

Προσέχεις Εκδηλώσεις

Σχετικά Άρθρα

ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Online Ψυχοθεραπεία Εξ αποστάσεως

Όταν αναφερόμαστε στη συμβουλευτική ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως ενώνουμε υπηρεσίες οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου (skype, chat) χωρίς να χρειάζεται θεραπευτής και θεραπευόμενος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Οι 5 αρχές του Munay-Ki

Ο καλύτερος τρόπος για να ενστερνιστείτε τις αρχές Munay Ki είναι να ζείτε με κάθε μία από αυτές, όπως και να εργάζεστε με κάθε ένα από τα Τελετουργικά. Το τι σημαίνουν αυτές οι αρχές για σας – σκεφτείτε τις, εργαστείτε με αυτές προσωπικά. Είναι επομένως μια προσωπική εμπειρία και όχι το να παραλαμβάνεις τη σοφία του άλλου.

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Τι είναι ο δημιουργικός πίνακας οραματισμού (vision bord)

Τι είναι το Vision Board; Ο πινάκας δημιουργικού οραματισμού είναι ένα εργαλείο απεικόνισης που αναφέρεται σε έναν οποιουδήποτε είδους πινάκα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε ένα κολάζ λέξεων

Διαβάστε το άρθρο »