Σύμφωνα με την Συστημική Ψυχολογία, γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα σε ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη την οικογένεια. Οι ομάδες αυτές μας χαρακτηρίζουν και μας καθορίζουν. Μάλιστα, ο καθένας μας συναρτάται με «οριζόντιες» σχέσεις (αυτές δηλαδή που εξελίσσονται στο παρόν), όσο και με «κάθετες» σχέσεις (εκείνες που συγκροτούν την οικογενειακή ιστορία ή την ιστορία του έθνους, της θρησκείας, της επιχείρησης κλπ., δηλαδή των μικρότερων ή των μεγάλων συστημάτων στα οποία διαχρονικά ή επίκαιρα ανήκουμε).
Κλάδος της Συστημικής Επιστήμης είναι και η «Φαινομενολογική Συστημική Θεώρηση», με μέθοδο εφαρμογής την Συστημική Αναπαράσταση (Σ.Α., χάριν συντομίας). Θεμελιωτής της μεθόδου είναι ο Γερμανός ψυχοθεραπευτής και φιλόσοφος Bert Hellinger, που με μοναδικό τρόπο κατόρθωσε να ενοποιήσει ερεθίσματα και ανακαλύψεις από ολόκληρο το πεδίο της ψυχοθεραπείας και να εμφανίσει στην δεκαετία του 1980 αυτή την νέα πρόταση. Ξεκινώντας από την ψυχανάλυση και διαπερνώντας σχολές όπως θεραπευτική ύπνωση, συναλλακτική ανάλυση, πρωτογενής θεραπεία, νευρογλωσσικός προγραμματισμός, ψυχόδραμα κλπ., ο Hellinger την ονόμασε ‘βραχεία θεραπεία’ ή ‘βοήθεια’. Η Σ.Α. αποτελεί ένα ‘όχημα’, που μεταφέρει με διακριτικότητα και ταυτόχρονα με εκπληκτική διεισδυτικότητα τον ενδιαφερόμενο στους βασικούς κανόνες, στις ‘τάξεις’ της ζωής και της ύπαρξης, στην μοναδική θέση που αναλογεί στον καθένα μας στα συστήματα που μας περιέχουν και τα περιέχουμε, δηλ. στην οικογένεια, το έθνος, τον πολιτισμό, το σύμπαν.

Τι είναι οι συστημικές αναπαραστάσεις ;

Συστημική Αναπαράσταση

Με τη βοήθεια τών συστημικών αναπαραστάσεων (Β. Hellinger, 1990) μπορούμε να «αναπαράγουμε» οικογενειακά συστήματα των οποίων τα μέλη δεν είναι παρόντα. Μέλη της ομάδας εκπροσωπούν τα μέλη της οικογένειας. Η διάταξη των «εκπροσώπων» στο χώρο μας δίνει πληροφορίες για τη σχέση των μελών του συστήματος. Τα συναισθήματα των εκπροσώπων αποτελούν ενδείξεις για το κλίμα και τις τυχόν εμπλοκές που επικρατούν. Σε μια συστημική αναπαράσταση συνδεόμαστε με δυνάμεις που ξεπερνούν τις ατομικές μας δυνατότητες και τη λογική μας. Εάν τις εμπιστευθούμε, θα προκύψουν απρόσμενες λύσεις.

Στο εργαστήριο αυτό

θα αναζητήσουμε τις θετικές δυνάμεις του οικογενειακού μας συστήματος, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να συμφιλιωθούμε με το παρελθόν μας και να δώσουμε νέες απαντήσεις .
Αυτή η προσέγγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μέσα σε κλίμα μέθεξης και βαθιάς περίσκεψης : εδώ ξεδιπλώνονται λόγοι, σκοποί και σχέδια ύπαρξης, δεσμοί μοίρας, η σημασία του ανήκειν, η θέση στην ιεραρχία και πληθώρα άλλων κεντρικών θεμάτων. Από όλα αυτά εμφανίζεται ως συνιστώσα μια κρυφή δύναμη απελευθέρωσης από δεσμά του παρελθόντος, μέσω της αποδοχής και της κατάφασης στην Ζωή, ενός μεγάλου Ναι σε ό,τι ήταν, είναι και θα είναι.
Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα 11:00-15:00

Σχόλια

Close Menu