Επιλέξτε το σεμινάριο που θέλετε

Εγγεγραμμένος
Shamanic practitioner training Σαμάνικη ‘Ενεργειακή Θεραπευτική Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Shamanic Practitioner training Mία ολιστική εκπαίδευση

Το κέντρο “Έντεχνης δράσης και θεραπείας” είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε με σκοπό ο καθένας μας να έρθει σε επαφή με τις έννοιες της τέχνης και της ψυχοθεραπείας, δυο διαδικασίες άμεσα συνδεδεμένες και αλληλοσυμπληρούμενες