ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

Oδηγίες για την είσοδο στο σεμινάριο μέσω του zoom.

Webinar: ”Η αξία του σώματος στην θεραπεία”

11/4

Βήμα 1ο

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

 

Πηγαίνουμε στη σελίδα : https://us04web.zoom.us/join

 και βάζουμε το  meeting ID:    264-439-201

και πατάμε Join

Βήμα 2ο

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

 

Επιλέγουμε το:

1) Αν θέλουμε να το κατεβάσουμε την εφαρμογή στον υπολογιστή μας ή στο κινητό μας

ή

2)Αν θέλουμε να μπούμε από τον περιηγητή μας Browser (CHROME)

Βήμα 3ο

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

 

Επιλέγουμε το I Agree

Βήμα 4ο

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

 

Βάζουμε τον κωδικό: ( δεν χρειάζεται) Καθώς και το όνομα μας.

και πατάμε Join

Βήμα 5ο

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

 

Από το κάτω αριστερό μέρος της οθόνης μας μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το μικρόφωνο μας.

Βήμα 6ο

ψυχοθεραπεία expressive aρτ therapy Σαμάνικη Διδασκαλία retreat συστημική αναπαράσταση

 

Πατάμε Join Audio by Computer

Επιμέλεια