Το Κέντρο Έντεχνης Δράσης και Θεραπείας
στη σκιά της Ακρόπολης

Το κέντρο Έντεχνης Δράσης και θεραπείας AMKE είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε με σκοπό ο καθένας μας να έρθει σε επαφή με τις έννοιες της Τέχνης και της Θεραπείας, δύο διαδικασίες άμεσα συνδεδεμένες και αλληλοσυμπληρούμενες: η Τέχνη ως αποτέλεσμα της ψυχής και η Θεραπεία ως φροντίδα της ψυχής. Στο κέντρο «Έντεχνης Δράσις και Θεραπείας AMKE» ο καθένας μας μπορεί να εκφραστεί δημιουργικά, να ανακαλύψει τα ταλέντα και τις δεξιότητες του και παράλληλα να επεξεργαστεί ζητήματα που τον απασχολούν σε ένα ασφαλές και μη παρεμβατικό πλαίσιο.

Η φιλοσοφία του χώρου είναι να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους  να συναντηθούν δημιουργικά και να εκφράσουν τις εσώτερες ανάγκες τους. Αρχή μας είναι η μη παρεμβατική, μη ερμηνευτική και μη κατευθυντική προσέγγιση που καθιστά ικανά τα άτομα να νιώσουν ελεύθερα και να εργαστούν πάνω στα θέματα που τα απασχολούν στο εδώ και τώρα.

1) Υπηρεσίες για την υποστήριξη και για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις.

2) Η δημιουργία ενός παγκόσμιου Δικτύου Επικοινωνίας, Αγωγής της ψυχής και Ενημέρωσης, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή της ανέλιξης του ανθρώπου στη διάδοση της γνώσης και της τέχνης μέσα από την Αλήθεια, την Πνευματικότητα και την Θετική Ενέργεια.

3) Στοχεύει στην αυτογνωσία – αυτοϊαση, μέσα από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές και άλλες προσεγγίσεις, παραδόσεις και ολικά συστήματα κυρίως μέσα από βιωματικά σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης προσφέροντας συμβουλές και φυσικούς τρόπους ευζωίας.

4) Η αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου (όντος), η εντελέχεια κατά τον Αριστοτέλη. Μέσα από την καλλιέργεια και ενδυνάμωση των έμφυτων (ταλέντα και τις δεξιότητες) για την ανάδειξη των ανθρώπινων αξιών και αρετών.

5)Η ανάδειξη του ελληνικού πνεύματος και προώθηση των αρχαίων ελληνικών ιδεών και μύθων με διοργάνωση βιωματικών σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε Έλληνες και φιλέλληνες άλλων εθνικοτήτων.

6) Εκπόνηση προγραμμάτων για την τέχνη, τη δράση και τον πολιτισμό. Η Τέχνη ως αποτέλεσμα της ψυχής και η Θεραπεία ως φροντίδα της ψυχής.

7) Εκμάθηση και επιμόρφωση του κοινού με διοργάνωση σεμιναρίων όλων των θεματικών ενοτήτων.

8) Εκπαίδευση στηριζόμενη στις αρχαίες θεραπευτικές διδασκαλίες, σύμφωνα με την παράδοση του θεραπευτικού τροχού των Ινκα και άλλων παραδόσεων.

9) Την προώθηση δράσεων συμπληρωματικών τεχνικών ευεξίας ωφελίμων για τον άνθρωπο. Διδαχή και συμβουλευτική της ενσυναίσθησης και της αναγνώρισης των πραγματικών αναγκών του ατόμου ήτοι των συναισθημάτων, των σκέψεων και της συμπεριφοράς του. Συμβουλευτική ατόμων, οικογενειών και ομάδων όλων των ηλικιών.

10) Την διοργάνωση και δημιουργία του εναλλακτικού τουρισμού, εναλλακτικών διακοπών – οικοκοινοτήτων – αγροκοινοτήτων κλπ, και την ανάπτυξη της φυσιολατρίας με βιωματικές δράσεις οικοτουρισμού, αγροτουρισμού, θεραπευτικού τουρισμού και εναλλακτικών θεραπευτικών τεχνικών.

11) Η επικοινωνία και διάδοση της φυσικής άσκησης, της υγιεινής ζωής, της διατροφής και παραδοσιακής Ελληνικής ιαματικής σύμφωνα με τις αρχές της Ιπποκρατικής διδασκαλίας, και όχι μόνον.

12) Η εκμάθηση της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της χειροτεχνίας και η κατασκευή ειδών χειροτεχνίας, ειδών δώρων και γενικά καλλιτεχνικών δημιουργιών.

Είμαστε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων που οραματιζόμαστε και συν δημιουργούμε μια Ελλάδα, έναν πλανήτη στο φως και την Αγάπη. Η εργασία μας είναι συλλογική για να ανακαλύψουμε και να εξυψώσουμε τον αληθινό εαυτό μας.

Ο χώρος μας

Το Κέντρο Έντεχνης Δράσης και Θεραπείας διαθέτει άνετους και ευήλιους χώρους για διάφορες εκδηλώσεις και κάθε είδους ατομικές συνεδρίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.