Εργασιακά προβλήματα

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Τα πιο συχνά εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι:

  • Διαπροσωπικές συγκρούσεις
  • Προβλήματα επικοινωνίας
  • Κουτσομπολιό
  • Εκφοβισμός
  • Παρενόχληση
  • Διάκριση
  • Χαμηλά κίνητρα και ικανοποίηση από την εργασία
  • Ζητήματα επιδόσεων
  • Κακή προσαρμογή της εργασίας

Ο χώρος εργασίας είναι συνήθως ένα περιβάλλον στο οποίο αλληλεπιδρούν άνθρωποι. Διαφορετικές προσωπικότητες, στυλ επικοινωνίας και κοσμοθεωρίες. Αυτές οι διαφορές αποτελούν μία πιθανή πηγή ζητημάτων στο χώρο εργασίας και μπορούν τελικά να οδηγήσουν σε άγχος και ένταση για όσους εμπλέκονται. Παρόλο που όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται δίκαια και να αισθάνονται ασφαλείς στον χώρο εργασίας. Ορισμένοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν εκφοβισμό, παρενόχληση και / ή διακρίσεις.  Επιπλέον, ορισμένοι υπάλληλοι ενδέχεται να αισθάνονται δυσαρέσκεια για την εργασία τους. Να αγωνίζονται με τις επιδόσεις τους στην εργασία ή να δυσκολεύονται να βρουν εργασία που ταιριάζει με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

Τα εργασιακά προβλήτα μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση / παραγωγικότητα. Όπως επίσης, απώλεια θέσεων εργασίας / ή τερματισμό, μειωμένη ικανοποίηση / ευτυχία , άγχος και μεγάλη ποικιλία θεμάτων ψυχικής υγείας . Η παρενόχληση στο χώρο εργασίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε νομικά προβλήματα. Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία σημειώνει ότι η εργασιακή ανασφάλεια και η έλλειψη υποστήριξης στην εργασία μπορεί να επιδεινώσει τα θέματα που αφορούν το χώρο εργασίας.

Υψηλές θέσεις εργασίας και άγχος.

Ορισμένες θέσεις εργασίας συνεπάγονται ιδιαίτερα υψηλό βαθμό άγχους. Μια θεωρία, γνωστή ως μοντέλο ελέγχου ζήτησης εργασίας (JDC), υποδηλώνει ότι οι υψηλοί βαθμοί εργασιακού άγχους επικρατούν στις θέσεις εργασίας με πολλές απαιτήσεις. Ορισμένες εργασίες που είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα αγχωτικές περιλαμβάνουν τον πυροσβέστη, τον πιλότο της αεροπορικής εταιρείας, τον στρατιωτικό, το προσωπικό αστυνομικό και το συντονιστή εκδηλώσεων.

Επιπλέον, ορισμένες θέσεις εργασίας όπως ο εργαζόμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο δάσκαλος, ο κοινωνικός λειτουργός και ο εργαζόμενος διοικητικής υποστήριξης έχουν συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης. Τα αυξημένα ποσοστά κατάχρησης ουσιών, επικρατούν μεταξύ των εργαζομένων που εργάζονται στον τομέα των μεταλλείων, των κατασκευών και της βιομηχανίας τροφίμων.

Το άγχος που σχετίζεται με την εργασία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, με το 40% περίπου των εργαζομένων να περιγράφουν τη δουλειά τους ως πολύ ή εξαιρετικά αγχωτική. Εκτός από τα συμπτώματα ψυχικής υγείας, το στρες που σχετίζεται με την εργασία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σωματικής υγείας όπως καρδιακή προσβολή, υπέρταση, πόνο και αϋπνία .

Πώς η Ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει με τα Εργασιακά προβλήματα;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη για την επίλυση προβλημάτων στο χώρο εργασίας. Η θεραπεία μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την κατάθλιψη, το άγχος και άλλα συμπτώματα ψυχικής υγείας που προκύπτουν από θέματα που αφορούν το χώρο εργασίας. Οι θεραπευτές μπορούν επίσης να διδάξουν, τις υγιείς ικανότητες αντιμετώπισης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι για τη διαχείριση του άγχους που σχετίζεται με την εργασία και άλλων θεμάτων. Η Ευαισθητοποίηση, ο διαλογισμός, και άλλες τεχνικές διαχείρισης του στρες μπορούν να διδαχθούν στην ψυχοθεραπεία. Η θεραπεία μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνιακής ικανότητας ενός ατόμου. Καθώς και άλλων δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν στο χώρο εργασίας, για να βελτιώσουν την εμπειρία τους στην εργασία.

Κοινοποιήστε το Άρθρο

Προσέχεις Εκδηλώσεις

Σχετικά Άρθρα

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Η κατεύθυνση της δύσης! Το ταξίδι πέρα από τον θάνατο

Ταξιδεύοντας πέρα από τον θάνατο Η δεύτερη κατεύθυνση στον θεραπευτικό τροχό είναι η Δύση και αναπαρίσταται με τον Ιαγουάρο, τον χρυσό Ιαγουάρο,την δύναμη της ζωής-θανάτου. Είναι αυτός που μας βοηθάει

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Η Ευδαιμονία το κλειδί της ευτυχίας σύμφωνα με τον Carl Jung

Τι είναι ευδαιμονία; Η Ευδαιμονία σημαίνει να έχουμε καλή τύχη, πλούτο ή ευτυχία. Πρόκειται για μια εσωτερική ανθοφορία που, σύμφωνα με τον Carl Jung, πρέπει όλοι να προωθήσουμε επικοινωνώντας πρώτα

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Qigong (Τσιγκονγκ) Το σύστημα της αυτοθεραπείας των 3000 ετών

Τι είναι το Qigong(τσι γκονγκ); Το Qigong μπορουμε να το περιγράψουμε ως πρακτική άσκηση του μυαλού-σώματος-πνεύματος. Βελτιώνει την ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου ενσωματώνοντας τη στάση του σώματος, την

Διαβάστε το άρθρο »
εναλλακτικές θεραπείες Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Εκφραστική θεραπεία μέσω τεχνών (Expressive arts therapy)

Τι είναι η εκφραστική θεραπεία μέσω τεχνών (Expressive arts therapy) ; Η Εκφραστική θεραπεία μέσω τεχνών (Expressive arts therapy) είναι μια σύγχρονη ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Η θεραπευτική διαδικασία εξελίσσεται και  εκφράζεται μέσα

Διαβάστε το άρθρο »