Carl Jung: Τι είναι το συλλογικό ασυνείδητο;

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

” Το συλλογικό ασυνείδητο … φαίνεται να αποτελείται από μυθολογικά μοτίβα ή πρωτόγονες εικόνες, γι ‘αυτό οι μύθοι όλων των εθνών είναι οι πραγματικοί εκθέτες του.”
Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ
Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ
Ελβετός ιατρός και ψυχολόγος

Το συλλογικό ασυνείδητο μπορούμε να πούμε ότι είναι ψυχικά περιεχόμενα που δεν ανήκουν σε ένα άτομο αλλά σε μια κοινωνία, έναν λαό ή την ανθρώπινη φυλή γενικά. Η συνειδητή προσωπικότητα είναι ένα περισσότερο ή λιγότερο αυθαίρετο κομμάτι της συλλογικής ψυχής. Αποτελείται από ένα σύνολο ψυχικών παραγόντων που θεωρούνται προσωπικοί. Μια συλλογική ποιότητα προσκολλάται όχι μόνο σε συγκεκριμένα ψυχικά στοιχεία ή περιεχόμενο αλλά σε ολόκληρες ψυχολογικές λειτουργίες. Έτσι, η συλλογιστική λειτουργία ως σύνολο μπορεί να έχει συλλογική ποιότητα, όταν έχει γενική εγκυρότητα και συμφωνεί με τους νόμους της λογικής. Ομοίως, η συναισθηματική λειτουργία ως σύνολο, μπορεί να είναι συλλογική όταν είναι ταυτόσημη με το γενικό συναίσθημα και συμφωνεί με τις γενικές προσδοκίες, τη γενική ηθική συνείδηση κλπ. Με τον ίδιο τρόπο, η αίσθηση και η διαίσθηση είναι συλλογικές όταν είναι ταυτόχρονα χαρακτηριστικό μιας μεγάλης ομάδας.

Τι είναι το συλλογικό ασυνείδητο:

Το Συλλογικό ασυνείδητο, είναι ένα δομικό στρώμα της ανθρώπινης ψυχής που περιέχει κληρονομικά στοιχεία, ξεχωριστά από το προσωπικό ασυνείδητο. Το συλλογικό ασυνείδητο περιέχει ολόκληρη την πνευματική κληρονομιά της εξέλιξης της ανθρωπότητας, αναγεννημένη στη δομή του εγκεφάλου κάθε ατόμου.

Ο Jung προέβαλε τη θεωρία του συλλογικού ασυνείδητου από ψυχολογικά φαινόμενα που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με βάση την προσωπική εμπειρία. Η ασυνείδητη δραστηριότητα φαντασίας, για παράδειγμα, εμπίπτει σε δύο κατηγορίες.

-Πρώτον, οι φαντασιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των ονείρων) ενός προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες επιστρέφουν αναμφισβήτητα στις προσωπικές εμπειρίες, τα ξεχασμένα ή καταπιεσμένα πράγματα και τις ατομικές αναμνήσεις.
-Δεύτερον, οι φαντασιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των ονείρων) ενός απρόσωπου χαρακτήρα, που δεν μπορούν να περιοριστούν σε εμπειρίες στο παρελθόν του ατόμου, και έτσι δεν μπορούν να εξηγηθούν ως κάτι που αποκτήθηκε μεμονωμένα. Αυτές οι εικόνες φαντασίας έχουν αναμφισβήτητα τα πλησιέστερα ανάλογα τους σε μυθολογικούς τύπους. … Αυτές οι περιπτώσεις είναι τόσο πολλές που είμαστε υποχρεωμένοι να υποθέσουμε την ύπαρξη ενός συλλογικού ψυχικού υποστρώματος. Αυτό ο Carl Jung ονόμασε συλλογικό ασυνείδητο.

Από τι αποτελείται το συλλογικό ασυνείδητο;

Το συλλογικό ασυνείδητο φαίνεται να αποτελείται από μυθολογικά μοτίβα ή πρωτόγονες εικόνες, γι’ αυτό οι μύθοι όλων των εθνών είναι οι πραγματικοί εκθέτες του. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η μυθολογία θα μπορούσε να ληφθεί ως ένα είδος προβολής του συλλογικού ασυνείδητου. Μπορούμε επομένως να μελετήσουμε το συλλογικό ασυνείδητο με δύο τρόπους, είτε στη μυθολογία είτε στην ανάλυση του ατόμου.

Όσο περισσότερο γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο του προσωπικού ασυνείδητου, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται το πλούσιο στρώμα εικόνων και μοτίβων που αποτελούν το συλλογικό ασυνείδητο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της προσωπικότητας.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια συνείδηση που δεν φυλάσσεται πλέον στον μικροσκοπικό προσωπικό κόσμο του εγώ , αλλά συμμετέχει ελεύθερα στον ευρύτερο κόσμο των αντικειμενικών συμφερόντων. Αυτή η διευρυμένη συνείδηση δεν είναι πλέον τόσο ευαίσθητη, εγωιστική δέσμια προσωπικών επιθυμιών, φόβων, ελπίδων και φιλοδοξιών που πάντα πρέπει να αντισταθμιστούν ή να διορθωθούν από ασυνείδητες αντίθετες τάσεις. Αντίθετα, είναι μια συνάρτηση της σχέσης με τον κόσμο των αντικειμένων, φέρνοντας το άτομο σε απόλυτη, δεσμευτική και αδιαχώριστη κοινωνία με τον κόσμο γενικότερα.

Επιμέλεια

  1. Τζέσικα Μαργαρίτη
  2. Ιωάννης Μαρδάς

Κοινοποιήστε το Άρθρο

Προσέχεις Εκδηλώσεις

Σχετικά Άρθρα

Τι είναι η Φθινοπωρινή & Εαρινή Ισημερία;

Κάθε εικοσιτετράωρο που περνάει, διακρίνεται από διαφορετική διάρκεια ημέρας και νύχτας, που διαρκώς διαφοροποιούνται, εκτός από τις ήμερες των δυο ισημεριών. θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πόλος της Ψυχής μας αντιστοιχεί στην Νύχτα και ο πόλος του Νου μας, αντιστοιχεί στην Ημέρα

Διαβάστε το άρθρο »
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Λάικα: Οι απόγονοι των Ίνκα και οι παραδόσεις τους

Οι Λάικα πιστεύουν στη δυνατότητα των ανθρώπων να οραματίζονται μέσα από την καρδιά και να υλοποιούν τα όνειρά τους. Διδάσκουν πώς να ξαναγράψουμε τις ιστορίες μας και να κάνουμε αυτό που οι σαμάνοι ονομάζουν συνειδητό ονείρεμα.

Διαβάστε το άρθρο »
Ατομικές συνεδρίες Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας

Τι είναι οι ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας ; Οι ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας  είναι μια διαδικασία  αυτό-ίασης  που συντελείται μέσα σε ένα “δοχείο”, το “θεραπευτικό χωροχρόνο”. Ο θεραπευτής τον δημιουργεί,  προς χάριν του θεραπευόμενου.

Διαβάστε το άρθρο »