Συμβουλευτική – ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως(online)

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Τι είναι η ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως; 

Όταν αναφερόμαστε στην ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως εννοούμε υπηρεσίες οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου (skype, chat) χωρίς να χρειάζεται θεραπευτής και θεραπεύομενος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία για την παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής πέρα από την παραδοσιακή, πρόσωπο με πρόσωπο, πρακτική.

Oι ακόλουθες υπηρεσίες πραγματοποιούνται και εξ’ αποστάσεως:

Σε ποιους απευθύνεται η ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως;

Οι συνεδρίες online απευθύνονται σε ανθρώπους που για οποιοδήποτε λόγο δε μπορούν να επισκέπτονται το γραφείο μας με τη συχνότητα που απαιτείται για τις συνεδρίες της θεραπείας τους.

Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε όσους:

  • Ζουν σε μικρές κοινωνίες, όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης είναι είτε περιορισμένη, είτε υπάρχει ο φόβος της κριτικής και αμφισβήτηση της επάρκειας στην εμπιστευτικότητα.
  • Αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες ή άλλοι λόγοι όπως η φροντίδα μικρών παιδιών ή ηλικιωμένων ατόμων δεν τους επιτρέπει να μετακινηθούν από το σπίτι τους ή έστω να απουσιάζουν συχνά και για αρκετό χρονικό διάστημα.
  • Επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
  • Λόγω αυξημένων εργασιακών υποχρεώσεων, ακατάστατων ωρών απασχόλησης ή συχνών επαγγελματικών ταξιδιών, δεν μπορούν να δεσμευτούν στις παραδοσιακές συνεδρίες.

 

Ποια μέσα χρησιμοποιούμε για τις συνεδρίες online ;

Στο κέντρο μας έχουμε την δυνατότητα για να πραγματοποιήσουμε τους παρακάτω τύπους ψυχοθεραπείας εξ αποστάσεως  :

  • Τηλεφωνικές συνεδρίες
  • Συνεδρίες μέσω Skype

Για οποιαδήποτε πληροφορία θελήσετε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ετικέτες:

Σχετικά Άρθρα