Εργαστήρια

 

Η Έντεχνη δράση έχει δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα εργαστηρίων και εκδηλώσεων που είναι διαθέσιμα σε όλους. Οι εκδηλώσεις, τα εργαστήρια και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούν ανεκτίμητο πόρο προσωπικής εξέλιξης. Ενισχύοντας τις γνώσεις, οι οποίες τις εφαρμόζομε στην επαφή με τον εαυτό μας, το εργασιακό μας περιβάλλον αλλά και τις σχέσεις μας.