Εναλλακτικές διακοπές

Εναλλακτικές διακοπές είναι κάτι περισσότερο από απλές διακοπές. Είναι μια αυθεντική εμπειρία που  συναντάμε άλλους ανθρώπους με το ίδιο πνεύμα, μακριά από τα άγχη και τις καθημερινές συνήθειες της ζωή μας, έτσι ανοιγόμαστε στη χαρά στο μοίρασμα και στην εμπιστοσύνη.